HTMI 0026

Grønvold & Fjellheim

Farge: Sort

Tidsepoke: 1952 - 54

Georg Grønvold og Otto Fjellheim jobbet for Henschien, men sluttet i 1943. I 1952 tok de opp konkurransen med Henschien i og med at de startet opp reparasjons-verksted der de reparerte både trekkspill og mye annet teknisk utstyr. Det var disse karene som hadde bygd de første trekkspillene hos Henschien så dette kunne de.


De la også merke til den suksessen Henschien hadde, og lysten var stor til å prøve seg på egen produksjon. 

Underleverandørene var de samme som hos Henschien, men ble gjort i hemmelighet.


Det ble derimot ingen stor suksess. Allerede i 1954 var det over da Grønvold gikk ut av firmaet og startet i urmakerbransjen. 

Da hadde de bygd ca. 50 trekkspill og dette er altså ett av disse. De bygde gode spill som lignet en del på Henschien sin Major 2. 


I Hønefoss finnes fortsatt (2019) Urmaker Grønvold. Otto Fjeldheim drev videre med kontormaskiner. Firmaet ble lagt ned mot slutten av 1990 tallet.