HTMI 0034

Stradella Rosendahl

Farge: Rødt / hvitt / gult

Tidsepoke: 1929

Ragnv A. Hornaas åpnet butikk i Storgaten 43 i Oslo den 10. juni 1908. Utvalget var mandoliner, gitarer, trekkspill m.m. De første årene var han alene i butikken, men flere kom til etter hvert. Trekkspillet var nok det som lå hjertet nærmest for Hornaas. Kromatisk trekkspill kom og Hornaas musikkforretning ble et slags knutepunkt for trekkspillere, kjente og ukjente.

 

Sønnen Ragnvald junior overtok i 1949 og i 1953 kom Zero Sette (italiensk merke) inn i vareutvalget. Vareutvalget ble stort etter hvert, men platebar, strykeinstrumenter, blåseinstrumenter m.m.

 

På 70 tallet ble det mer og mer spesialisering innenfor trekkspill og Arvid Flaen kom inn. Han etterfulgte Henry Haagenrud som ble å finne i Imerslund Musikk.

 

Det utstilte trekkspillet var det Gudbrand Rosendal som spilte på. Han var en aktiv musiker på flere instrumenter. Dette trekkspillet kjøpte han nytt i 1929 hos Ragnvald A Hornaas. Rosendal som på dette tidspunkt bodde på Sinsen i Oslo spilte sammen med to kollegaer som stadig var på farten i forbindelse med spillejobber. 

 

Han spilte også i Sinsen Janisjarkorps så lenge han bodde i Oslo. Seinere var han dirigent i Årås Musikkorps før han flyttet til Ringerike. Han spilte også torader og var veldig musikalsk og glad i flere forskjellige musikkarter. Sønnen Erik Rosendal har tatt vare på spillet etter farens død og har forært det til museet i 2002.