Om museet

Hønefoss Trekkspillmuseum er samlokalisert med Ringerikes Museum.

I 1998 kom ideen fra Ringerike Trekkspillklubb ved musikalsk leder, Steinar Eriksen, om å begynne å samle inn mest mulig materiale – trekkspill, noter, avisutklipp, blader o.a. – til et trekkspillmuseum i byen.

 

Hønefoss Trekkspillmuseum har som ambisjon å å vise mangfoldet – alle trekkspillerne og alt som har hatt med trekkspill å gjøre gjennom en lang historie – både lokalt og til dels nasjonalt.

 

Hønefoss har veldig lenge vært trekk-spillbyen i Norge, og Henschiens Trekkspillfabrikk og Formoes Trekkspillskole var sentrale i forhold til dette. 

Ringerike Trekkspillklubbs medlemmer, med daværende medlem Jan Heggelien  i spissen, gjorde en fabelaktig innsats for å ta vare på historisk  viktig materiale. 

Hønefoss Trekkspillmuseum hadde en litt trang fødsel med hensyn til lokaler. Fram til 2007 holdt samlingen hus hjemme hos Jan Heggelien. Museet bestod på den tiden av over 100 trekkspill, foruten mange bilder, avisutklipp, noter, blader, dokumentasjon, innspillinger osv.

 

Ringerike Kultursenter ble en realitet i 2007, og senteret var interessert i å huse Hønefoss Trekkspillmuseum. Utover sommeren og høsten 2007 ble det lagt ned en stor dugnadsinnsats for å få museumslokalene i topp stand. Hønefoss Trekkspillmuseum ble åpnet den 3. november 2007, samtidig med arrangementet Østlandske Trekkspillfestival i Ringerike kultursenter.

 

Museet hadde ikke økonomi til å bli værende i Kultursenteret, og lokalene var heller ikke spesielt godt egnet. Museet ble  derfor flyttet midlertidig til Ringerike Trekkspillklubbs øvingslokaler i Nansenveien 1.

I 2019 ble det opprettet kontakt med Ringerikes Museum og samlingen ble flyttet dit. Vi har nå både gode lokaler, faste åpningstider og god parkering. Samtidig blir samlingen tilgjengelig for flere, all den tid vi er samlokalisert med Ringerikes Museums øvrige utstillinger.

 

 

Magdeburgerspill etter Ingel A. Myhrbraathen (1881 - 1958)