Trekkspill-

byen Hønefoss

Hønefoss har lange tradisjoner med trekkspill. Harald Henschiens (1902 – 1968) og Arild Formoes (1912 – 2006) omfattende virksomheter med opplæring, rekruttering til og etablering av musikkgrupper og orkestre, samt omfattende samarbeid med musikklivet ellers, gjorde Hønefoss til trekkspillbyen i Norge fra 1930-tallet og utover.  Med etableringen av Ringerike Trekkspillklubb i 1976 har familien Eriksen, med Steinar Eriksen i spissen, bidratt sterkt til å videreføre denne tradisjonen.  

 

Steinars far, Thorbjørn (1930 – 2020), var med i Ringerike Trekkspillklubb fra starten. I dag er Steinars lillebror, Øystein og hans kone Kristin Krogvold Eriksen aktive medlemmer. I støttestab deltar også Steinars kone, Evy Sandlie Eriksen som også var aktiv i klubben i mange år. Evys far, Herbert Sandli (1928 – 2022) var klubbens første formann. 

 

Trekkspillmuseet byr på rike illustrasjoner og bilder fra trekkspill- og musikklivet i Hønefoss.

Steinar og Øystein Eriksen (1972)

Steinars konkurransespill fra 1972

Harald Henschien på trekkspillfabrikken i Hønefoss

Arild og Elfrid Formoe