Museumsidé

 

I 1998 kom idéen fra Ringerike Trekkspillklubb ved musikalsk leder, Steinar Eriksen om å begynne å samle inn mest mulig trekkspill, noter, avisutklipp, blader og annet til et trekkspillmuseum i byen. Hønefoss har veldig lenge vært trekkspillbyen i Norge og Henschien Trekkspillfabrikk og Formoes trekkspillskole har vært sentrale i forhold til dette. Ringerike Trekkspillklubbs medlemmer med Jan Heggelien i spissen har gjort en fabelaktig innsats for å ta vare på historisk viktig materiale.

 

Hønefoss Trekkspillmuseum har hatt en litt trang fødsel med hensyn til lokaler. Fram til 2007 holdt samlingen hus hjemme hos Jan Heggelien. Museet består i over 100 trekkspill foruten mange bilder, avisutklipp, noter, blader, dokumentasjoner, innspillinger osv.

 

Ringerike Kultursenter ble en realitet i 2007, og senteret var interessert i å huse Hønefoss Trekkspillmuseum. Utover sommeren og høsten 2007 ble det lagt ned en stor dugnadsinnsats for å få museumslokalene i topp stand. Hønefoss Trekkspillmuseum ble åpnet den 3. november 2007 samtidig med arrangementet Østlandske Trekkspillfestival i Ringerike Kultursenter. Hønefoss Trekkspillmuseum har som ambisjon å være et museum som viser mangfoldet - alle trekkspillerne og alt som har hatt med trekkspill å gjøre gjennom en lang historie - både lokalt og til dels nasjonalt.

 

Utstillingen

 

Utstillingen i museet består i dag av ca 110 trekkspill fra mange tidsepoker. Det finnes også en rikholdig bildesamling samt arbeids-tegninger, maler og trekkspilldeler fra Henschien Trekkspillfabrikk. Som en kuriositet kan nevnes at trekkspillfabrikkens originale belgbrettemaskin kan sees i museet.

 

I tillegg til det fysiske bildematerialet har museet en storskjerm som viser nærmere 100 bilder fra trekkspillfabrikken, fra de gamle store mesterne mv.

 

Museumslokalene har med tiden blitt i minste laget i forhold til samlingenes størrelse, og tilgjengeligheten for publikum er begrenset. Det er derfor satt i gang et arbeid med sikte på større og bedre egnede lokaler. I tillegg er det startet et arbeid med å gjøre museets samlinger tilgjengelige på nett, i form av et digitalt museum.

 

Kjente trekkspillnavn

 

Hønefoss og omegn har trukket til seg mange kjente trekkspillnavn. Av de mest sentrale så må følgende nevnes: Myrbråten, Harald Henschien, Erik Tronrud, Karl Andersen, Kåre Korneliussen, Elfrid og Arild Formoe, Arnt Haugen, Frank Andersen, Nordahl Nicolaysen, Conny, Sigmund Dehli, Øystein og Steinar Eriksen. Kom innom å få informasjon om disse og flere kjente personer! Her er litt informasjon om noen av dem:

 

Harald Henschien - trekkspillkonge, forretningsmann, gründer og komponist. Han ble født i Øvre Eiker i 1902 og døde i 1968 etter flere år med skrantende helse. I 1924 kom Harald til Hønefoss og han ble så fascinert av Schongslunden forlystelsespark at han overtok driften og flyttet til Ringerike for godt. Schongslunden var viden kjent for sine fine sommerkonserter, revyer og dans og ble ikke mindre populær etter at Harald Henschien tok over. Han hadde syslet med tanke om trekkspillproduksjon i mange år, og i 1936 ble det aller første trekkspillet laget.

 

Elfrid og Arild Formoe har en unik posisjon når det gjelder trekkspillundervisning i Norge. Med ambulerende virksomhet var Arild Formoe rundt på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag med sitt undervisningsopplegg som han etter hvert utviklet til sitt eget. Han startet med dette som ansatt hos Harald Henschien, men i 1960 overtok han hele undervisningsdelen selv. Sammen med sin kone Elfrid holdt de det gående helt til rundt 1995. Arild Formoe fikk Kongens fortjenestemedalje for sitt virke.

 

Karl Andersen og Erik Tronrud (ofte kalt for ”Lille Erik”). Disse to utgjorde en duo og fortsatt ansees som en av de beste gjennom tidene. Erik ble betegnet som et geni på trekkspill. Sammen turnerte de land og strand rundt, ofte sammen med andre i kretsen rundt Harald Henschien.

 

Arnt Haugen (1928-1988) var også i Hønefoss-distriktet - blant annet som ansvarlig redaktør for musikktidsskriftet Rytme.

 

Kåre Korneliussen er opprinnelig fra Drammen, men etter som trekkspillsentrum var i Hønefoss så ble han også en av de aktive i dette distriktet.

 

Frank Andersen var ansatt på trekkspillfabrikken og spilte med Arild Formoe i forskjellige sammenhenger i mange år. I de siste årene har han vært fast medlem i Ringerike Trekkspillklubb. Frank har vært norgesmester på trekkspill flere ganger, samt nordisk mester.

 

Sigmund Dehli var elev av Arild Formoe, norsk mester på trekkspill flere ganger, samt nordisk mester i kammermusikk sammen med Frank Andersen, Øystein Eriksen og Steinar Eriksen. Mest kjent er nok Sigmund Dehli som en av initiativtakerne til Titanofestivalen.

 

Øystein og Steinar Eriksen - begge brødrene har vært elever av Arild Formoe og har mange norske og nordiske mesterskap på trekkspill, både som solister, i kammermusikk og orkester. Begge er nå med i Ringerike Trekkspillklubb og aktive på museet.

 

 På museet vil du finne mye mer informasjon om disse og flere sentrale trekkspillere.

 

Organisering

 

Hønefoss Trekkspillmuseum er en forening som er registrert med organisasjonsnummer 992 742 313. Ringerike Trekkspillklubb er initiativtaker til museet og sterkt involvert i museets drift. I åpningstiden er museet bemannet med frivillige fra trekkspillklubben.

 

 

 

Hønefoss trekkspillmuseum, Hønefoss, Norge. Org.nr.: 992 742 313. Tlf.: +47 995 26 895.

Webmaster: Ove Juhl Larsen - ovejuhl@yahoo.no